bg
 

Technische aanwijzingen

Het berekenen van de glasdikte

  Degene, die een order plaatst, is zelf verantwoordelijk voor de – al naar gelang de toepassing – juiste berekening van het glas conform de desbetreffend geldende technische voorschriften.
Combinaties van verschillende glasdiktes zijn mogelijk.
Groottetolerantie: ± 3 mm / diktetolerantie: ± 2 mm.
De voor de glasproducten opgegeven functiewaarden werden volgens de relevante en momenteel geldende keuringen vastgesteld. Hiervan afwijkende formaten en combinaties kunnen een wijziging van de afzonderlijke functiewaarden tot gevolg hebben.
Bij de licht- en stralingsfysische gegevens betreft het rekenkundige of meettechnische waarden die al naar gelang de glasdikte en op grond van onvermijdbare toleranties bij de  productie ca. ± 3 procent kunnen variëren.
De hier genoemde gegevens zijn dus onder voorbehoud.
Verklaring Ug-waarde
Maateenheid voor het warmteverlies van de beglazing. Hoe kleiner de Ug-waarde, hoe beter de warmte-isolatie.  
Verklaring ZTA-waarde
Maateenheid voor de totale energiedoorlaat van de beglazing.  
Verklaring van de lichtdoorlaatwaarde
De waarde van de lichtdoorlaat in % duidt het aandeel aan van het zichtbare licht (voor het stralingsbereik van 380 nm tot 780 nm) dat door glas wordt doorgelaten. Het is daardoor afhankelijk van de glasdikte en de aangebrachte laag. Hoe hoger de lichttransmissie, hoe hoger het gebruik van het daglicht.
Verklaring van de lichtreflectiewaarde
Het aandeel van het zichtbare licht in % dat door het glasoppervlak wordt weerspiegeld. Een hoge lichtreflectie betekent een verlaging van de verblinding in de ruimte.
Finiglas, gebogenes Glas, bended Glas, Glasbiegerei, gebogenes Isolierglas, gebogenes ESG